SC OmnisMares SRL

Cyprus - Mai 11-18, 2016

Cursul (in regim VIP) de scafandri tehnici "ANDI Technical Tri-Mix L3" inceput cu cateva luni in urma in Marea Neagra a fost continuat in Cypru cu scufundari la epava "Zenobia". Sprijinul logistic - centrul "Dive-in" din Larnaca, Cyprus (TDI/SDI HQ Cyprus/Greece)